Financieel, Verdieping 05-04-19 | 3110 keer gezien

Moet je bijtelling betalen tijdens langdurig ziekteverzuim?

Stel, een werknemer rijdt een zakelijk aangeschafte auto, maar wegens ziekte kan of wil die niet in de auto rijden. Moet er dan nog steeds bijtelling betaald worden? En is door die ziekte voldoende bewijs geleverd van een privégebruik van niet meer dan 500 kilometer? Deze recente zaak geeft uitsluitsel.

Niet rijden door gezondheidsklachten

Hoe vreemd het ook lijkt, als je de auto van de zaak niet kunt of wilt gebruiken, ben je tóch bijtelling verschuldigd, omdat de auto wél ter beschikking staat. Zo is er jurisprudentie over een berijder die door een herseninfarct lichamelijke klachten had, zoals duizeligheid. Hij wilde geen risico nemen en reed daarom niet meer in zijn zakelijke auto. Zijn rijbewijs was overigens nog wel geldig.

Vier jaar bijtelling betalen

Een rittenregistratie had hij helaas niet bijgehouden, waardoor de belastingdienst een naheffing oplegde voor de bijtelling over de afgelopen vier jaren. De rechter oordeelde dat het bij deze medische situatie voor de hand had gelegen dat het CBR onderzoek had gedaan, wat niet was gebeurd. Daarnaast sluit ziekte niet uit dat anderen, bijvoorbeeld gezinsleden, de auto van de zaak wel gebruiken voor privéritten.

Geen sluitende rittenregistratie

Dat in de betreffende situatie twee privéauto’s aanwezig waren, levert ook onvoldoende bewijs op dat de zakelijke auto niet voor privéritten is gebruikt. In deze situatie achtte de rechter dan ook dat niet overtuigend is aangetoond dat de auto voor niet meer dan 500 kilometer op kalenderjaarbasis voor privédoeleinden is gebruikt. Het advies in dergelijke situaties is dan ook om een sluitende rittenregistratie bij te houden als de auto tijdens ziekte ter beschikking gesteld blijft.

Delen via

Tags:   bijtelling

  • Roel Hindriks schreef:

    Ik wil graag iets nuanceren: Als bij (vermoedelijk) langdurige ziekte besloten wordt om de zakenauto “in te leveren” dan staat de auto niet meer ter beschikking en geldt er voor de periode van schorsing geen bijtelling. Blijft de auto wel beschikbaar b.v. voor het gezin van de zoek, dan is aan bijtelling niet te ontkomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *