Financieel, Verdieping 25-03-20 | 3616 keer gezien

Heeft thuiswerken gevolgen voor de reiskostenvergoeding of bijtelling?

Om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, zijn momenteel veel kantoren gesloten en werken heel veel mensen vanuit huis. Maar wat betekent dat voor de reiskostenvergoeding of bijtelling?

Hoe zit het ook alweer?

Veel werknemers ontvangen van hun werkgever een vaste reiskostenvergoeding per maand voor het woon-werkverkeer met een eigen vervoermiddel. Dat is wel zo praktisch, want dan hoeft niet exact te worden bijgehouden hoeveel dagen een werknemer daadwerkelijk naar werk is gereden.

Fiscaal gezien is het uitgangspunt voor een onbelaste reiskostenvergoeding wel een vergoeding per kilometer. Tot 19 eurocent per kilometer is zo’n vergoeding onbelast. Een vaste reiskostenvergoeding is fiscaal alleen toegestaan als de woon-werkafstand (enkele reis) maximaal 75 kilometer bedraagt. Bij een grotere woon-werkafstand is een nacalculatie verplicht.

Voor het vaststellen van een vaste reiskostenvergoeding mag je bij een full-time dienstverband uitgaan van 214 dagen per jaar. Dit is het reguliere aantal werkdagen per jaar minus het gemiddeld aantal vakantie-, verlof en ziektedagen.

Dit aantal wordt dan vermenigvuldigd met de totale reisafstand (heen en terug) die de werknemer in die periode aflegt. De uitkomst wordt dan verdeeld over twaalf maanden. De belastingdienst eist wel dat de medewerker ‘op jaarbasis ten minste 36 weken naar een vaste werklocatie reist’.

Verandert iets in deze periode?

In de huidige situatie, waarbij veel werknemers vanwege de coronacrisis vanuit huis werken, is dit niet anders. Kortdurende afwezigheid is immers al verwerkt in het aantal van 214 werkdagen.

In het beleidsbesluit van de staatssecretaris van Financiën is er sprake van een kortdurende afwezigheid ‘als in redelijkheid een afwezigheid van maximaal zes aaneensluitende weken is te verwachten’. Als de werkgever de reiskostenvergoeding in die periode doorbetaalt, blijft die dus onbelast.

Als een langdurige afwezigheid in redelijkheid is te voorzien, dan mag de vaste reiskostenvergoeding de lopende en eerstvolgende kalendermaand nog onbelast worden uitbetaald. Volgens het besluit is die daarna pas weer toegestaan in de eerstvolgende maand na herstel. Dit besluit is vooral geënt op zieke werknemers en niet op preventief thuis werken. Als de huidige thuiswerkperiode als gevolg van het coronavirus langer gaat duren, dan valt te verwachten dat de regeling op dit punt wordt aangepast.

Bijtelling

Voor de medewerker met een auto van de zaak die ook privé gebruikt wordt, geldt de bijtelling. Ook als je niet naar je werk gaat, blijft de bijtelling doorlopen. De auto wordt immers nog steeds ter beschikking gesteld door de werkgever.

Echter kan het forfait van 22% van de catalogusprijs wel hoger worden bij ‘excessief privégebruik’. Ook al gebruik je de auto op dit moment misschien niet of vrijwel alleen voor privéritten, lijkt het niet aannemelijk dat dit als excessief privégebruik zal worden aangemerkt.

Aanpassing van de regeling door corona?

De verwachting is niet dat de regelingen voor de reiskostenvergoeding of bijtelling strikter worden toegepast als we langdurig moeten thuiswerken, maar daar is geen zekerheid over te geven. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zullen hier een update geven zodra meer bekend is.