Financieel, Verdieping 05-03-20 | 4564 keer gezien

Mag ik een auto van de zaak zomaar gebruiken voor een tweede baan?

Ondernemers of werknemers die een auto van de zaak ter beschikking hebben en een sluitende rittenregistratie bijhouden om bijtelling te ontlopen, kunnen die auto niet zomaar inzetten voor de ritten van een tweede baan. Lees hier hoe dat zit.

Uit een zaak die bij de belastingrechter voorkwam, blijkt dat je niet probleemloos een zakenauto voor een andere baan kunt gebruiken als je verder niets geregeld hebt. Het ging hier om een ondernemer die deels voor zichzelf werkt en deels in loondienst. De auto die op de balans van de onderneming staat en waarvoor een rittenregistratie wordt bijgehouden, werd ook gebruikt voor het woon-werkverkeer van zijn tweede baan.

Geen probleem, dacht hij, aangezien woon-werkverkeer voor de bijtelling als zakelijke rit beschouwd wordt. Maar de rechter ging daar niet in mee. Er is hier namelijk geen sprake van woon-werkverkeer met een auto van die werkgever, maar met de auto uit de eigen onderneming.

In een eerder arrest oordeelde de Hoge Raad hierover dat zulke kilometers dan als privégebruik moeten worden gezien, tenzij een vergoeding voor de gebruikskosten in de bedrijfswinst is opgenomen of het loon uit de dienstbetrekking deel uitmaakt van de winst van de onderneming.

Dat is hier geenszins het geval, wat betekent dat ‘gewoon’ bijtelling betaald moet worden als op jaarbasis meer dan 500 privékilometers gereden wordt.

Een oplossing voor deze situatie kan liggen in het verwerken van de autokosten in de winst van de onderneming of in het door twee werkgevers samen ter beschikking laten stellen van de auto als je werknemer bent.