Financieel, Verdieping 23-12-22 | 1087 keer gezien

Meer dan 100 werknemers? Let op CO2-normering zakelijke ritten

Als het aan staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat ligt, moeten alle bedrijven met meer dan honderd werknemers straks alle zakelijke reiskilometers van iedere werknemer opgeven aan de overheid, inclusief het type vervoersmiddel. Lees waarom en wat dit voor mogelijke gevolgen heeft.

Ongeveer de helft van alle dagelijkse autoritten zijn gerelateerd aan werk. En aangezien in het Klimaatakkoord is afgesproken dat de CO2-uitstoot van het Nederlandse wegverkeer fors omlaag moet, worden zakenauto’s extra onder de loep genomen.

Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer in Nederland, wil staatssecretaris Heijnen dat alle bedrijven met meer dan honderd werknemers in kaart brengen hoeveel zakelijke kilometers per werknemer per jaar worden afgelegd, inclusief de woon-werkafstand.

Behalve de kilometers moet ook worden gerapporteerd met welk vervoersmiddel de werknemers reizen, ook als het gaat om de fiets of de trein. Als wordt gereisd met een scooter, motorfiets of auto, moet extra worden aangegeven welk brandstoftype het dan betreft. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen benzine, diesel, LPG, CNG, LNG, biobrandstof, 100% elektrisch of elektrisch in combinatie met benzine, diesel of waterstof.

Werkgebonden personenmobiliteit

In verband met privacy hoeven de bedrijven niet door te geven welke werknemer deze kilometers aflegt. Het gaat om het totaal. Ook hoeft de onderneming de CO2-uitstoot niet zelf te berekenen. Dat doet de overheid op basis van het opgegeven vervoersmiddel, de brandstofsoort en het aantal gereden kilometers.

Je kunt je voorstellen dat deze zogeheten ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ tot veel ophef leidt bij de grotere bedrijven. Nederland telt circa 8.000 ondernemingen met meer dan honderd werknemers. Door twijfels over de uitvoerbaarheid is de ingangsdatum van deze wetswijziging – die nog niet definitief is vastgesteld – sowieso uitgesteld tot 1 juli 2023. Het was in eerste instantie ook de bedoeling om per bedrijf een maximale CO2-uitstoot per gereisde kilometer in te stellen. Ook dit idee laat de staatssecretaris voorlopig varen. 

1 megaton CO2

Het uiteindelijke doel is om de CO2-uitstoot van de ‘werkgebonden personenmobiliteit’ tegen 2030 met 1 megaton te verminderen. Met de verplichte rapportage van de grotere bedrijven wordt komende jaren eerst gekeken of de CO2-uitstoot daalt naar het gewenste niveau. Zo niet, dan worden mogelijk extra maatregelen genomen. Er gaan geluiden over een grens van 96 gram CO2 per reizigerskilometer. De staatssecretaris onderzoekt zelfs de mogelijkheid dat nieuwe zakenauto’s vanaf 2025 verplicht 100% elektrisch moeten zijn. Ter illustratie: de gemiddelde CO2-uitstoot van alle nieuwe verkochte personenauto’s in Nederland kwam in 2021 uit op 95,1 g/km, het op vier na laagste in Europa.

Er wordt dus een beroep gedaan op de grote werkgevers om zelf maatregelen te nemen om hun wagenpark te verduurzamen. Mazda, dat de laatste jaren enorm aan marktaandeel heeft gewonnen in het leasesegment, biedt een gevarieerd aanbod van zakelijk aantrekkelijke modellen met verschillende geëlektrificeerde oplossingen, aansluitend op de uiteenlopende behoeften van zakenrijders. Meer weten? Ontdek hier welke geëlektrificeerde Mazda het beste bij jou past.

Delen via

Tags:   auto van de zaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *