Financieel, Verdieping 02-09-20 | 3136 keer gezien

Wat betekent elektrisch rijden voor de autoregeling van mijn bedrijf?

Elektrisch rijden past perfect binnen een modern autobeleid van een onderneming. Het bevordert duurzaam ondernemen, kostenbesparing en goed werkgeverschap. Maar de inzet van elektrische auto’s vraagt wel om een aanpassing van de autoregeling. Lees hier waar je als werkgever op moet letten.

Anders dan bij een auto met een verbrandingsmotor moet je bij een elektrische auto (EV) rekening houden met het rijbereik en de laadtijden. De inzetbaarheid van een EV is dus op de eerste plaats afhankelijk van het reisgedrag van je werknemer. Het is daarom verstandig in de autoregeling op te nemen of een EV voor iedere werknemer/functie mogelijk is, of dat er bepaalde voorwaarden gelden voor de te verwachten afstanden die met de auto gereden worden.

Als een EV past in het reisgedrag van de werknemer, hoe zit het dan met het opladen? Is er een laadpunt beschikbaar in de buurt bij huis of bij kantoor? Moet er een laadpunt in de buurt zijn om überhaupt in aanmerking te komen voor een EV, zodat ’s nachts geladen kan worden? Wellicht is het onwenselijk als de auto tijdens kantooruren moet worden opgeladen, waardoor die niet inzetbaar is. Of faciliteer je een laadpunt bij de werknemer thuis? Er zijn verschillende scenario’s die je in een autoregeling kunt vastleggen.

Laadpunt faciliteren

Vooral bij het faciliteren van een laadpunt bij de werknemer thuis, is het verstandig om in de autoregeling op te nemen wat de gevolgen zijn als die werknemer verhuist of uit dienst treedt. In het geval van een verhuizing, kan het laadpunt op het oude adres eventueel gedemonteerd worden om dit op het nieuwe adres weer te installeren. Hier zijn wel kosten aan verbonden, maar wie betaalt dat? Of wat als de medewerker (vrijwillig) uit dienst gaat?

Het advies is om vooraf afspraken te maken over hoe met de laadfaciliteit en eventuele demontage wordt omgegaan. Het is niet ongebruikelijk dat de kosten hiervoor (deels) aan de medewerker worden doorbelast. Dat geldt overigens ook bij schade aan het laadpunt.

[Laadinfrastructuur op het werk aanbieden en bekijken of er op vaak bezochte bestemmingen ook geladen kan worden.]

Verrekening laadkosten

Dan heb je nog de laadkosten van een EV. Als de werknemer de beschikking heeft over een laadpas van de zaak zijn de kosten voor de werkgever inzichtelijk en heeft de werknemer er geen omkijken naar. Maar als de werknemer thuis een laadpunt ter beschikking heeft, dan worden de laadkosten aan de werknemer in rekening gebracht door zijn eigen energieleverancier.

Als je als werkgever de kosten hiervoor vergoedt, is het verstandig om de afspraken in de autoregeling vast te leggen. Bijvoorbeeld dat een periodieke vergoeding wordt uitgekeerd in de vorm van loon of via de werkkostenregeling (WKR). Andere mogelijkheden zijn een aparte elektriciteitsmeter bij de werknemer thuis, zodat de werkelijke stroomkosten gemeten en uitgekeerd kunnen worden.

Je kunt ook kiezen voor ‘Third Party Reimbursement’, waarmee je de laadinformatie van het laadpunt openstelt voor Mobility Service Providers (MSP’s) om de elektriciteitskosten direct te kunnen verrekenen. Mogelijk brengt de beheerder van het laadpunt (CPO) hiervoor wel extra kosten in rekening.

Uiteraard is er ook de optie om de stroomkosten helemaal niet te vergoeden, of juist in de autoregeling op te nemen dat uitsluitend de stroomkosten van de thuislader vergoed worden. De laadkosten van publieke laadpalen op straat en van snelladers langs snelwegen zijn doorgaans een stuk hoger. Thuis laden kost gemiddeld € 0,23 per kWh. Opladen bij een openbaar laadpunt kost gemiddeld € 0,33 per kWh, maar verschilt per aanbieder. Dat geldt ook voor het aanvullende starttarief.

Snelladen kost gemiddeld € 0,69 per kWh. Dus aanzienlijk meer, maar het laden gaat wel veel sneller. Bij een snellader kan de batterij bij de meeste elektrische auto’s in slechts 30 minuten tot 80% worden opgeladen. En de extra korte laadtijd vergroot de inzetbaarheid van de elektrische auto. Kortom, vermeld in de autoregeling op welke manier en met welke frequentie moet worden opgeladen en hoe de kosten eventueel verrekend worden met de werknemer.

Ook is het van belang om te kijken naar de individuele laadbehoefte van de werknemer. Iemand die veel kilometers op een dag maakt, zal meer gebaat zijn bij snelladers dan iemand die dagelijks zo’n 50 kilometer aflegt voor woon-werkverkeer.

Ander aspect om rekening mee te houden, is laden in het buitenland, waarvoor mogelijk andere, meer uiteenlopende tarieven gelden. Controleer van tevoren welk stroomtarief per kWh en welke betaalmethode gehanteerd wordt bij een laadpunt. Dat kan bijvoorbeeld via de website van Plugsurfing of via de website of app van de laadpaalaanbieder.

LEES OOK: Hoeveel kost het om een elektrische auto op te laden?

Merkenbeleid aanpassen

Verder kun je als werkgever overwegen af te wijken van je gebruikelijke merkenbeleid. Het aanbod van EV’s groeit gestaag, maar is nog niet vergelijkbaar met dat van conventionele brandstofauto’s. Als alleen kan worden gekozen uit een geselecteerd aantal automerken, is er kans dat er geen elektrisch model beschikbaar is dat past in het autobeleid van de onderneming of aansluit op de behoefte van de werknemer.

Om elektrisch rijden eventueel extra te stimuleren onder werknemers kan bijvoorbeeld de beschikking over (het huren van) een vakantieauto met een brandstofmotor worden opgenomen in de autoregeling. Dan kan de werknemer onbelemmerd lange afstanden afleggen zonder rekening te hoeven houden met opladen. Houd er ook rekening mee dat veel elektrische auto’s niet geschikt zijn om een aanhanger of caravan te trekken.

In 2020 gelden echter nog aanzienlijke bijtellingsvoordelen als een werknemer kiest voor een elektrische leaseauto. Dus ook als de werknemer zelf een vakantieauto moet regelen, is dit in veel gevallen nog steeds aantrekkelijk.

Hoe ziet je autoregeling eruit?

Het is dus belangrijk om je huidige autoregeling erbij te pakken en tegen het licht te houden, voordat je iedere werknemer de keuze biedt voor een EV. Kijk goed naar de aanpassingen die je moet doen en welke kosten hiermee gemoeid kunnen zijn. Maar realiseer je ook dat een EV, over het algemeen, voordeliger is in gebruik. Daarnaast draagt een EV natuurlijk ook bij aan het duurzame karakter van je onderneming en dat is voor velen ook heel wat waard.