Financieel, Verdieping 22-06-21 | 3926 keer gezien

Als ondernemer auto privé leasen? Let op de tenaamstelling

Het kan voor ondernemers om verschillende redenen interessant zijn om een leaseauto op naam van het bedrijf te zetten in plaats van op je eigen naam. Maar let op als het gaat om een auto die je eigenlijk volledig privé leaset. Want dan loop je het risico dat je óók nog eens bijtelling moet betalen. Lees hier hoe dat zit.

De Rechtbank Noord-Nederland deed onlangs uitspraak in een zaak die was aangespannen door een directeur/eigenaar die via zijn bv twee auto’s leaset. Het gaat hier om twee privéauto’s die hij in eerste instantie op zijn eigen naam wilde zetten. De ondernemer heeft de leasecontracten uiteindelijk op naam van zijn bedrijf gezet, omdat de leasevoorwaarden dan gunstiger uitpakken. De volledige leasekosten van beide auto’s worden door de directeur/eigenaar via zijn privérekening terugbetaald aan het bedrijf.

‘Geen bewijs’

Maar toen kwam de belastinginspecteur op bezoek. Die constateerde dat er voor twee auto’s leasekosten in de boeken staan, maar geen bijtelling voor het privégebruik van deze auto’s. De ondernemer hield ook geen ritregistratie bij waaruit blijkt dat met deze auto’s jaarlijks niet meer dan 500 privékilometers is gereden. Op basis hiervan legde de Belastingdienst aanslagen op plus een boete van 40%.

De directeur/eigenaar was het hier niet mee eens en legde de zaak voor bij de rechter. Hij wees erop dat het hier niet gaat om zakenauto’s, maar om privéauto’s, waarvan alle kosten door een privépersoon worden terugbetaald aan de onderneming. Het bedrijf fungeert in feite alleen als schakel tussen de leasemaatschappij en de gebruiker van de leaseauto, is het argument. En is de belastinginspecteur het niet eens met het feit dat het hier gaat om privéauto’s? Dan eist de ondernemer dat de betaalde leasekosten op z’n minst als eigen bijdrage van de bijtelling worden afgetrokken.

LEES OOK: Bijtelling zomaar stopzetten, kan dat?

Bedrijfsadministratie leidend

De rechter stelde de Belastingdienst uiteindelijk in het gelijk. Voor deze uitspraak was de administratie van het bedrijf leidend. Hieruit blijkt dat de leasecontracten op naam van de onderneming staan. En doordat er geen kilometerregistratie is bijgehouden als tegenbewijs, zijn de berijders van de leaseauto’s ‘gewoon’ bijtelling verschuldigd. En dat de leasekosten voor eigen rekening zijn, wil niet automatisch zeggen dat die van de bijtelling af mogen worden getrokken. Het moet zwart op wit staan dat deze eigen bijdrage verplicht is, en dat is bij deze zaak niet het geval. Dus moet de directeur/eigenaar de opgelegde aanslagen en de boete betalen. Het leasen van deze ‘privéauto’s’ is hiermee een dure grap geworden.

Het is daarom van belang om je goed te laten informeren over de verschillen tussen zakelijk en privé leasen en de bijbehorende voor- en nadelen, voor zowel de onderneming als de berijder.