Financieel, Verdieping 09-09-22 | 1155 keer gezien

Andere baan en leaseauto inleveren? Let op eventuele afkoopsom

Al sinds jaar en dag is een leaseauto van de zaak een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde. Echter zijn veel leaserijders niet op de hoogte dat er mogelijk een afkoopsom betaald moet worden als de leaseauto voortijdig wordt ingeleverd, bijvoorbeeld als van baan wordt gewisseld. Lees hier hoe dat zit.

Een leaseauto biedt diverse voordelen voor zowel de werknemer als de werkgever. Niet voor niets is het aantal zakelijk geleasete personenauto’s in Nederland inmiddels opgelopen tot 1,2 miljoen. Maar een leaseauto van de zaak kan ook onaangename verrassingen met zich meebrengen. Volgens de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) krijgt 50% van alle leaserijders in Nederland te maken met een afkoopsom van de leaseauto bij het wisselen van baan. In 2016 was dat nog 16%.

Opzegboete

Als een leaserijder uit dienst treedt en zijn leaseauto daardoor voortijdig wordt ingeleverd, moet aan de leasemaatschappij een opzegboete worden betaald. Die kosten zijn voor rekening van de werkgever, maar worden vaak doorbelast aan de vertrekkende werknemer. Deze afkoopregelingen zijn volgens de VZR echter doorgaans ondoorzichtig, niet gespecificeerd en kunnen zomaar een enorme financiële strop van duizenden euro’s met zich meebrengen.

Dit leidt steeds vaker tot onwenselijke situaties, van verharding in de arbeidsrelatie tot zelfs slepende rechtszaken. Bijvoorbeeld omdat de werknemer niet (afdoende) is geïnformeerd over deze clausule, of vanwege een buitensporig hoge afkoopsom die niet in relatie staat tot de winstderving van de leasemaatschappij.

Buitensporig hoge afkoopsommen

De VZR stelt dat de vertrekkende werknemer te maken krijgt met een gemiddelde afkoopsom van € 10.000. Niet mals, en er zijn zelfs voorbeelden van € 25.000. Soms zijn dergelijke bedragen rechtsgeldig, maar in veel praktijkgevallen blijkt dat de afkoopsom sterk afwijkt van de werkelijk geleden schade als gevolg van het vroegtijdig inleveren van de leaseauto. Dit ten nadele van de werknemer.

Alleen werkelijke schade

Naar aanleiding van een extreem geval waartegen een rechtszaak werd aangespannen, oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de hoogte van de afkoopsom enkel de kosten van het inleveren van de auto mogen bedragen. En niet de BTW over de afkoopsom en ook niet de gederfde inkomsten. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk richting de leasemaatschappij om dit uit te onderhandelen en dit onderbouwd aan te tonen.

De VZR adviseert werkgevers over de inhoud van mobiliteitsregelingen en pleit voor goed werkgeverschap aan de hand van een heldere, onderbouwde communicatie tussen zowel de werknemer als de leasemaatschappij over gemaakte afspraken en een eventuele afkoopsom.

Delen via

Tags:   auto van de zaak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *