Financieel, Verdieping 26-01-21 | 3773 keer gezien

Privégebruik auto van de zaak: hoeveel BTW moet ik betalen?

Voor het einde van de maand januari moeten veel ondernemers de BTW-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak over het afgelopen jaar aangeven. De BTW die betaalt dient te worden, bedraagt in principe 2,7% van de catalogusprijs van de auto, maar afhankelijk van de situatie kan dat ook 1,5% of minder zijn. Lees hier hoe dat zit.

Wordt een auto van de zaak gerekend tot het bedrijfsvermogen? Dan mag je als ondernemer de BTW op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik aftrekken. Dit geldt ook voor leaseauto’s. Maar voor het eventuele privégebruik van een zakenauto moet wél BTW betaald worden. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer als privégebruik. Je betaalt de BTW voor het privégebruik via de laatste aangifte van het boekjaar.

Wanneer 2,7%?

Als er onvoldoende gegevens zijn waaruit de mate van het privégebruik van de zakenauto kan worden vastgesteld, dan moet de BTW (forfait) hiervoor worden vastgesteld op 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dus inclusief BTW en BPM). Dit geldt ook voor leaseauto’s.

In het geval dat de auto ook voor ‘vrijgestelde omzet’ gebruikt wordt, dan is het te betalen BTW-bedrag afhankelijk van de verhouding belaste omzet-vrijgestelde omzet. Wordt de auto bijvoorbeeld voor 40% gebruikt voor vrijgestelde omzet? Dan moet je dus 60% van het totale BTW-bedrag afdragen. Je mag in dit geval immers ook 60% van de BTW op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de auto aftrekken.

LEES OOK: Autobelastingplan 2021: de belangrijkste wijzigingen

Wanneer 1,5%?

In sommige situaties kan de BTW voor het privégebruik van een zakenauto lager uitpakken. Bijvoorbeeld vanaf het vijfde jaar na het jaar van aanschaf. In dat geval bedraagt de BTW 1,5% van de catalogusprijs van de auto.

Ander voorbeeld is als bij de aankoop van de auto geen BTW is afgetrokken. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een marge-auto of een auto die van een particulier is gekocht. Ook in dit geval bedraagt de BTW 1,5% in plaats van 2,7% van de catalogusprijs van de auto.

BTW corrigeren

Let wel: het te betalen BTW-bedrag voor het privégebruik van een zakenauto is nooit hoger dan de BTW die je dat jaar hebt afgetrokken voor het onderhoud en het gebruik van de auto, plus 20% van de afgetrokken BTW bij aankoop. Daarbij geldt die 20% van de BTW bij aankoop alleen voor de eerste vijf kalenderjaren na aanschaf. Let op dat je het te betalen BTW-bedrag wel zélf moet corrigeren als deze situatie van toepassing is.