Financieel, Verdieping 01-06-21 | 5079 keer gezien

Autobelastingplan 2021: de belangrijkste wijzigingen

Met ingang van 2021 zijn weer diverse wijzigingen doorgevoerd op het gebied van autobelastingen en fiscale voordelen, zowel positief als negatief. Lees hier de belangrijkste zaken.

Bijtelling

Wie een nieuwe, 100% elektrische auto van de zaak ter beschikking krijgt en die ook voor privéritten wil gebruiken, betaalt per 2021 geen 8% maar 12% bijtelling. Dit geldt alleen voor nieuwe registraties en over een maximum van € 40.000. Bij duurdere auto’s geldt over het resterende bedrag boven de € 40.000 een bijtelling van 22%.

Het bijtellingspercentage wordt bepaald op het moment van kentekenregistratie en is geldig voor periode van maximaal 60 maanden. Voor wie nu al een 100% elektrische auto van de zaak rijdt en daarvoor bijtelling betaalt, verandert er dus niets.

Voor waterstofauto’s en batterij-elektrische auto’s met geïntegreerde zonepanelen van minimaal 1 kW-piek geldt geen aftopping op € 40.000. In 2021 bedraagt het bijtellingspercentage bij zakelijk gebruik altijd 12%, ongeacht de catalogusprijs. De bijtelling voor auto’s met een verbrandingsmotor blijft onveranderd staan op 22%.

LEES OOK: Staatssecretaris: géén BTW over BPM in 2021

BPM

De BPM-tarieven van auto’s met een brandstofmotor zijn per 2021 weer verder aangepast. Daarbij blijft de BPM volledig gebaseerd op de CO2-uitstoot van de auto.

Nieuwe auto’s worden gelukkig steeds zuiniger doordat ze in Europa moeten voldoen aan steeds strengere uitstootnormen. De BPM-aanpassingen zijn volgens de Belastingdienst in lijn met de te verwachten, gemiddelde CO2-ontwikkeling voor de komende tijd en bedoeld om te voorkomen dat de BPM wordt uitgehold door voortschrijding van de benzine- en dieseltechniek. 100% elektrische auto’s zijn in 2021 onveranderd vrijgesteld van BPM.

Lage energiebelasting voor laadpunten

Voor het opladen van elektrische auto’s bij openbare laadpunten wordt het verlaagde tarief van de energiebelasting verlengd tot en met 2022. Dat draagt bij aan de businesscase van zo’n laadpaal. Op korte termijn is de businesscase van een openbare laadpaal in veel gevallen niet sluitend te maken vanwege de hoge investeringskosten en het relatief lage verbruik per laadpaal. Met het verlaagde tarief vormt de energiebelasting geen knelpunt voor de transitie naar elektrisch rijden en wordt de groei van een landelijk dekkend netwerk van laadpunten gestimuleerd.

Baangerelateerde Investeringskorting

Voor ondernemers die zelf investeren in nieuwe voertuigen (koop of financial lease) is de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) een interessante toevoeging aan het Belastingplan 2021.

Met deze tijdelijke regeling – in het leven geroepen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis – kunnen bedrijven 3,9% van hun investeringen aftrekken van de afdracht van loonheffing. Bij een investering boven de € 5 miljoen geldt een BIK van 1,8%.

De voorwaarden van deze regeling is vergelijkbaar met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat betekent dat personenauto’s hier alleen onder vallen als die voor beroepsvervoer gebruikt worden, zoals taxi’s of koeriersdiensten. De beoordeling van de toepassing van de BIK ligt bij de RVO. Bestelwagens vallen sowieso volledig onder de BIK.

Werkgevers kunnen bij de RVO een BIK-verklaring aanvragen voor investeringen waarvoor de beslissing is genomen op of na 1 oktober 2020, die in 2021 of 2022 volledig worden betaald en binnen zes maanden na betaling in gebruik zijn genomen.

[UPDATE] De overheid heeft de BIK-regeling per direct ingetrokken met een terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Deze regeling wordt door de EU namelijk beschouwd als ongeoorloofde staatssteun. Ter compensatie krijgen werkgevers naar verwachting per 1 augustus 2021 korting op de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

LEES OOK: Milieu-investeringsaftrek voor elektrische auto: wat levert dat op?