Financieel, Verdieping 04-06-19 | 2063 keer gezien

Bijtelling, is een rit zakelijk of privé?

Gebruik je een auto van de zaak, maar wil je daarvoor geen bijtelling betalen? Dat kan met een sluitende ritregistratie waaruit moet blijken dat je jaarlijks niet meer dan 500 privékilometers rijdt. Belangrijke vraag daarbij is natuurlijk: wanneer is een rit privé en wanneer niet?

Die vraag kwam aan de orde in een zaak die bij een rechtbank in behandeling was. Een directeur-grootaandeelhouder was in één jaar 79 keer naar de golfclub gereden in zijn zakenauto om daar (potentiële) zakenrelaties te ontmoeten. Het geschil gaat over de vraag of de rit naar de golfclub puur zakelijk, deels privé of geheel privé is.

De belastinginspecteur stelt dat sportbeoefening sowieso aangemerkt moet worden als een privéaangelegenheid, ongeacht of de sport met een zakelijke relatie beoefend wordt. Maar daar ging het Gerechtshof in hoger beroep niet in mee.

Het Hof achtte het aannemelijk dat de bezoeken aan de golfclub niet alleen samenhangen met de rol als directeur-grootaandeelhouder, maar ook met het persoonlijke leven waarin het beoefenen van de golfsport een rol speelt.

Voor de verhouding tussen zakelijke en privéritten keek het Hof naar eerdere jurisprudentie. Daarin is bepaald dat dit soort autoritten, die samenhangen met de dienstbetrekking én het persoonlijke leven van de betreffende, alleen als zakelijk worden aangemerkt als die niet zijn gemaakt door een privépersoon met een vergelijkbaar inkomen, vermogen en gezin.

Het Hof acht het aannemelijk dat een privépersoon in een vergelijkbare situatie gemiddeld 17 keer per jaar de golfbaan bezoekt. Van de gemaakte 79 ritten zijn er dan 62 zakelijk en 17 privé. Met die 17 privéritten kwam deze berijder uit boven de 500 kilometer, waardoor alsnog bijtelling over het gehele jaar betaald moest worden voor het privégebruik van de zakenauto.

Wees voorzichtig in je aannames van wat zakelijke kilometers zijn. Laat je adviseren in geval van twijfel.