Financieel, Verdieping 08-01-21 | 538 keer gezien

Versoepeling reiskostenvergoeding opnieuw verlengd

Werkgevers mogen de reiskostenvergoeding voor werknemers onbelast blijven uitbetalen, zolang het advies geldt om thuis te werken om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Het ministerie van Financiën heeft de regels hiervoor eerder dit jaar versoepeld. Vanwege de aanhoudende crisis is dit nu verlengd tot eind januari 2021. Dat geldt ook voor de uitruil van reiskostenvergoedingen, ook wel de cafetariaregeling genoemd.

Veel werknemers ontvangen van hun werkgever een vaste reiskostenvergoeding per maand voor het woon-werkverkeer met een eigen vervoermiddel. Tot 19 eurocent per kilometer is zo’n vergoeding onbelast. Voor het vaststellen van een vaste reiskostenvergoeding mag je bij een fulltime dienstverband uitgaan van 214 dagen per jaar. 

Normaliter mag de werkgever de reiskostenvergoeding niet langer dan zes weken onbelast doorbetalen als de werknemer afwezig is. De vergoeding is bedoeld om de reiskosten van de werknemer te compenseren en niet als ‘belastingvrij loon’.

Vanwege de coronacrisis werden die regels eerder dit jaar echter versoepeld. Zolang het advies geldt om thuis te werken, mogen werkgevers de reiskostenvergoeding gewoon onbelast blijven uitbetalen.

Uitruil reiskosten

In het geval dat een medewerker minder reiskosten vergoed krijgt dan fiscaal is toegestaan – dus minder dan 19 eurocent per kilometer – dan mag een deel van het brutoloon worden ‘geruild’ voor een aanvullende, onbelaste reiskostenvergoeding tot het maximum van 19 eurocent per kilometer bereikt is. Deze regeling wordt ook wel de cafetariaregeling genoemd. Het voordeel hiervan is dat de werknemer minder loonbelasting hoeft af te dragen en de werkgever minder sociale lasten.

Maar let op: het ministerie heeft bepaald dat loon uitruilen op basis van 214 dagen alleen is toegestaan als de cafetariaregeling vóór 13 maart 2020 is overeengekomen. Als dat niet het geval is, dan is de regeling alleen toegestaan als de werknemer in 2020 meer dan 128 dagen daadwerkelijk heeft gereisd tussen huis en werk. Bij minder dan 128 reisdagen, mogen uitsluitend de werkelijke reisdagen uitgeruild worden.

De versoepeling van de regels op het gebied van reiskostenvergoeding geldt sowieso tot eind januari 2021. Naar verwachting worden binnenkort de regels bekend gemaakt voor de tijdvakken vanaf februari 2021.