Technologie, Verdieping 16-09-19 | 3807 keer gezien

Hoe ‘emissievrij’ is emissievrij rijden eigenlijk?

Hoe dringen we wereldwijd de CO2-uitstoot terug? Het is één van de grootste maatschappelijke thema’s van dit moment. Daarbij is het belangrijk te kijken naar het volledige plaatje.

Emissietesten focussen zich voornamelijk op de CO2-uitstoot tijdens het rijden, oftewel: ‘tank-to-wheel’. Maar om de echte impact op het milieu vast te kunnen stellen, dien je ook rekening te houden met de CO2 die vrijkomt tijdens de gehele levenscyclus van een auto. Dus van winning van de grondstoffen tot en met recycling, oftewel: ‘well-to-wheel’.

Het totale plaatje

Mazda kijkt dus liever naar het complete CO2-plaatje, ook wel de ‘full cycle analysis’ genoemd. Alles begint met het verzamelen van de grondstoffen, want ook daar komt CO2 bij vrij. Volgende stappen zijn het verwerken van deze grondstoffen tot onderdelen en de daadwerkelijke productie van de auto met deze onderdelen. Ook tijdens het maken van brandstof komt CO2 vrij. Het begint met het oppompen van ruwe olie, het verwerken van de olie in de raffinaderij tot brandstof en het transport van de brandstof naar het tankstation. En dan zijn we er nog niet, want ook tijdens onderhoudswerkzaamheden van de auto komt CO2 vrij, net als bij een uiteindelijke recycling van de auto. Alleen als je rekening houdt met al deze factoren, kom je tot een realistisch beeld van de daadwerkelijke CO2-uitstoot van een voertuig. De ‘well-to-wheel’-emissie van een auto met een benzinemotor blijkt nauwelijks onder te doen voor die van een elektrische auto.

De cijfers

Volgens de ‘well-to-wheel’-methode bedraagt de gemiddelde uitstoot van een elektrische auto 128 g/km. Een Mazda Skyactiv-G-benzinemotor met een vergelijkbaar vermogen stoot volgens dezelfde rekenmethode 142 g/km CO2 uit. Dit betekent dat bij een 10 procent verbeterde efficiency de CO2-emissie van een benzinemotor al vergelijkbaar is met die van een elektrische auto.

Energie uit steenkool

Daarnaast wordt vaak vergeten dat wereldwijd 40,8 procent van de elektriciteit wordt opgewekt door steenkool. Een middelgrote elektrische auto verbruikt ongeveer 20 kWh per 100 km. De productie van deze hoeveelheid elektriciteit met behulp van kolen staat gelijk aan een CO2-emissie van ongeveer 200 g/km.

Diesel- en benzinemotoren onmisbaar

Het belang van verbrandingsmotoren wordt ook erkend door het International Energy Agengy (IEA), de wereldwijde instantie die energieproblemen onderzoekt. De IEA publiceerde in 2015 een onderzoek naar de toekomstige energiemix. Daaruit blijkt dat tot 2050 diesel- en benzinemotoren een zeer grote rol spelen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot.

De juiste mix

Er is ook een rol weggelegd voor elektrisch rijden. Mazda gelooft in de juiste mix van aandrijflijnen. Op plekken waar energie op een milieuvriendelijke manier gewonnen wordt, bieden elektrische auto’s uitkomst. Op plekken waar energie volgens een niet-groene methode opgewerkt worden, spelen efficiënte verbrandingsmotoren een grote rol.

Emissiearm rijden is dus mogelijk, maar alleen als de omgeving en het energienetwerk daarop aansluiten.

Ontvang updates van artikelen via e-mail. Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.